Galopem. Wokół historii Hipodromu Sopot

Konferencja poświęcona architekturze willowej

Wille i rezydencje miejskie i podmiejskie.

Projektanci, inwestorzy, mieszkańcy i użytkownicy w od XVIII do XX wieku

Sopot 11-12 grudnia 2014 roku

Konferencja zorganizowana przez Muzeum Sopotu w ramach programu „Architektura willi i rezydencji sopockich. Projektanci, inwestorzy i użytkownicy w latach 1870-1945” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konferencja objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego.

 

        Czwartek 11.12.2014 :

      

12.00 – 12.30 Rejestracja uczestników, uroczyste otwarcie konferencji w Muzeum Sopotu

12.30 – Hubert Bilewicz (Uniwersytet Gdański) Willa - antyczna geneza, nowożytna kariera, trwanie w nowoczesności

13.00 – Anna Feliks (Muzeum Narodowe w Warszawie) Od letniej willi do rezydencji rodzinnej. Pałac Bielińskich w Otwocku Wielkim pod Warszawą

13.30 – Dorota Rucka-Marmaj (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie) Architektura willowa Rzeszowa i Łańcuta w latach 1900-1930

14.00 – 14.30 – dyskusja

14.30 – 15.30 LUNCH dla prelegentów

      Dalsza część konferencji: Hotel Villa Sentoza ul. Grunwaldzka 89, 81-701 Sopot*

      15.30 – Jerzy Domino (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie
Delegatura w Elblągu)
Motyw portyku i podcienia wgłębnego w budownictwie z obszaru dawnych Prus Wschodnich (Żuławy, Oberland) – komunikat

16.00 Małgorzata Buchholz-Todoroska (Muzeum Sopotu) Willa, altana i… kurniki. Funkcjonalizm zabudowy parceli sopockich w latach 1880-1939

16.30 – Józef Tarnowski (Uniwersytet Gdański) Uwagi o trudnościach z kategoryzacją stylową willi sopockich (i nie tylko)…

17.00 – Jakub Szczepański (Politechnika Gdańska) Wille Wrzeszcza na przełomie XIX i XX wieku

17.30 – Anna Łopacka Neorenesans w architekturze rezydencjonalnej Gdańska na przykładzie willi przy ulicy Sobótki 14 - komunikat

17.45 – 18.30 dyskusja, kawa herbata

 

    Piątek 12.12.2014:

 

9.30 – 10.30 – Małgorzata Buchholz-Todoroska - kuratorskie oprowadzanie po wystawie „Architektura willi i rezydencji sopockich. Projektanci, inwestorzy i użytkownicy w latach 1870-1945” w Muzeum Sopotu, ul Poniatowskiego 8

   Dalsza część konferencji: Hotel Villa Sentoza ul. Grunwaldzka 89, 81-701 Sopot*

11.00 – Maja Macur  (Urząd Miasta Sopotu) EPOurban. Integracja prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych w proces rewaloryzacji przestrzeni miejskiej Sopocie

11.30 – Joanna Kucharzewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Willa Gustawa Weese na Przedmieściu Bydgoskim w Toruniu

12.00 – 12.30  kawa, herbata

12.30 – Jan Salm (Politechnika Łódzka) Domy przedmiejskie i wille w Prusach Wschodnich doby międzywojennej. Zarys zagadnienia

13.00 – Maria Zwierz (Muzeum Architektury we Wrocławiu) Kilka uwag o architekturze willowej we Wrocławiu w latach 1815-1939

13.30 – Ewa Barylewska-Szymańska (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska) Od podmiejskiej rezydencji patrycjuszy gdańskich do willowego osiedla. Ulica Jana Uphagena w Gdańsku Wrzeszczu

14.00 – 14.30 dyskusja

14.30 – 15.30 LUNCH

15.30 – Wiesława Rynkiewicz-Domino (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu) Willa Eduarda Borgstede z około 1904 roku w Elblągu

16.00  – Olga Broniewska (Urząd Miasta Sopotu) Wystrój malarski wnętrz willi sopockich w świetle najnowszych ustaleń konserwatorskich
16.30 – Justyna Gibbs (Muzeum Sopotu) Przepisy policji budowlanej obowiązujące w Sopocie około 1900 roku

17.00 – Aurelia Bladowska Zabudowa willowa ulicy Stefana Batorego (dawniej Steffensweg) w Gdańsku Wrzeszczu

PROGRAM KONFERENCJI do pobrania

Wielkomiejscy inwestorzy, mecenasi i filantropi. Kurorty w Europie środkowej na przełomie XIX i XX wieku

Muzeum Sopotu, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego oraz Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi zapraszają do udziału w konferencji  pt. Wielkomiejscy inwestorzy, mecenasi i filantropi. Kurorty w Europie środkowej na przełomie XIX i XX wieku, planowanej w dniach 16-17 października 2014 roku w Sopocie.

Inspiracją do zorganizowania konferencji jest postać Edwarda Herbsta (1844-1921), łódzkiego przemysłowca, który od roku 1892 związany był z Sopotem. Zbudował tu nie tylko letnią rezydencję, ale i czynnie angażował się w realizację i  finansowanie wielu lokalnych inwestycji. Wspomagał Ochotniczą Straż Pożarną, dom starców, wspierał budowę hoteli, kościołów, a nawet fundował nagrody dla zwycięzców zawodów sportowych. Jego postawa to interesujący, ale nie odosobniony, przykład wielkomiejskiego potentata finansowego, który za obowiązek i misję uważał wspieranie miejscowości, z jaką związał życie swojej rodziny - nie tylko w sezonie letniej kanikuły.

Celem konferencji jest prezentacja zagadnień związanych z zakładaniem i organizacją miejscowości uzdrowiskowych i kąpielisk, których szczególnie intensywny rozwój zauważamy na przełomie XIX i XX wieku. Dla wielkomiejskiej burżuazji był to czas coraz większej potrzeby wyjazdu z przeludnionych i uprzemysłowionych miast zarówno do uzdrowisk tradycyjnie umiejscowionych na południu Europy, czy u podnóży Alp, jak i do znacznie bliżej usytuowanych kurortów i badów środkowoeuropejskich, często niemalże podmiejskich. Interesują nas uwarunkowania ekonomiczne na tle prądów intelektualno-społecznych, także względy zdrowotne, towarzyskie etc, które skłaniały wielkomiejską finansjerę i arystokrację,  a niekiedy organizacje czy fundacje publiczne i prywatne, do zaangażowania się w rozwój, prowadzenie czy utrzymanie coraz modniejszych uzdrowisk. Pragniemy skoncentrować się na ich rozwoju urbanistycznym. Interesuje nas charakter i rodzaj  inwestycji sponsorowanych przez wielkoprzemysłowych (lub arystokratycznych) mecenasów na przełomie XIX i XX wieku. Zajmuje nas nie tylko ówczesna działalność przemysłowców podobnych Edwardowi  Herbstowi, ale i spojrzenie na współczesny mecenat, a także na problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu wobec czynnych obecnie kurortów, kąpielisk czy miejscowości wypoczynkowych, służących dziś znacznie szerszej, a niekiedy uboższej niż dawna, klienteli. Czy można w tym kontekście mówić o tradycji, bądź ciągłości? Ważna dla nas będzie także odpowiedź na pytanie o kontekst obyczajowy, towarzyski, prestiż czy dobry zwyczaj towarzyszący podejmowanym inwestycjom dawniej i dziś. Czym różniła się filantropia i mecenat na przełomie XIX i XX wieku od współczesnego sponsoringu? I wreszcie w jaki sposób funkcjonowały u progu XX wieku nowo organizowane uzdrowiska wspomagane przez wielkomiejskich inwestorów ?

Program konferencji do pobrania

Konferencja została wpisana w projekt Muzeum Sopotu pod nazwą „Sopot śladami Herbsta” realizowany  w ramach programu Miasta Sopotu „Kultura i ekonomia”.

Teksty wystąpień zostaną wydane drukiem w tomie pokonferencyjnym w 2015 roku.
 

Godziny otwarcia

poniedziałek nieczynne 

wtorek – niedziela 10:00 - 18:00

niedziela  wstęp wolny

 

Newsletter